02
May 2024
Türk Dil Kurumu - İTÜ Doğal Dil İşleme Çalıştayı

TDK Haber'den alıntı
turkce
TDK1

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen “Doğal Dil İşleme Çalıştayı” 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya Başkanımız Prof. Dr. Osman MERT ve Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Harun ŞAHİN’in yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa CANLI, İTÜ Doğal Dil İşleme Grubu Koordinatörü ve İTÜ TÖMER Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülşen ERYİĞİT, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanı Hakan ABACI, TÜBİTAK Bilgem Yapay Zekâ Enstitüsü temsilcileri ile Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Dil Bilgisi ve Dil Bilimi, Terim Bilimi ve Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Kurulu Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Türk Dil Kurumunun kuruluş yıl dönümü videosunun gösterimiyle başlayan çalıştayın protokol konuşması, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT tarafından yapıldı.

OsmanMert

Prof. Dr. Osman MERT konuşmasında, Türk Dil Kurumu ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesine bağlı değerli öğretim üyelerinin iş birliğiyle hazırlanan çalıştayın, Türkçe ile bilgisayar bilimleri arasında önemli köprüler kurulmasına vesile olacağını vurguladı. Çalıştaya kıymetli bilgileriyle katkıda bulunacak bütün akademisyenlerin manevi güç ve tecrübelerine ihtiyaçları olduğunu ifade eden MERT, bu alanda yapılacak iş birliği çalışmalarının Atatürk’ün ufkuyla kurulan Türk Dil Kurumu için önemli olduğunu söyledi. MERT bu bağlamda, dil bilimciler ile bilişim uzmanlarını bir araya getirmeyi Türk dili için daha etkili sistemler geliştirmek için önemsediklerini de dile getirdi.

MERT çalıştayın birinci gününde, Türkçe Sözlük’ün mevcut durumunun değerlendirilmesi, kitle kaynak kullanımı ile deyim derlemi oluşturulması, büyük dil modelleri ile deyim derlemi oluşturulması gibi önemli konuların ele alınacağını ifade etti.

Prof. Dr. MERT ikinci günde ise “Yabancılara Türkçe Öğretimi Oturumu”nda sözcük seviyeleri ile metin seviyesi belirleme metotları üzerinde durulacağını; “İşaret Dilleri Sözlüğü Oturumu”nda da işaret dilleri sözlüklerinin makine okunurluğu ile bu sözlüklerin birleştirilmesi çalışmalarının irdeleceğini aktardı.

Protokol konuşmasının sonrasında, İTÜ Doğal Dil İşleme Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Gülşen ERYİĞİT çalıştayın açış konuşmasını yaptı. ERYİĞİT açış konuşmasının ardından “Grup Araştırma Faaliyet Sunumu” ile katılımcılara seslendi. Soru cevap ve ekiplerin tanıştırılmasının sonrasında da çalıştayın ilk gün oturumlarına geçildi.

Çalıştayın ilk gününde Deyimler Sözlüğü Oturumu ve Güncel Türkçe Sözlük Oturumu; ikinci gününde ise Yabancılara Türkçe Öğretimi Oturumu ve İşaret Dilleri Sözlüğü Oturumu adlı oturumlar yapıldı.

“Deyimler Sözlüğü Oturumu”nda Prof. Gülşen ERYİĞİT, “Türkçe Sözlük’ün Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi”, “Kitle Kaynak Kullanımı ile Deyim Derlemi Oluşturulması” ve “Büyük Dil Modelleri ile Deyim Derlemi Oluşturulması” başlıklı bildirilerini sundu. Oturum, soru cevap kısmının ardından gelecek çalışmaların planlanması ile sona erdi.

Gülşen Eryiğit

“Güncel Türkçe Sözlük Oturumu”nda Dilara TORUNOĞLU SELAMET, “Türkçe Sözlük’te Makine Okunurluğuna Karşı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Anlam Torbaları ve Anlam Sıklıkları” ve “Örnek Cümlelerin Hesaplamalı Dil Bilimi Yöntemleri veya Kitle Kaynak Yönetimi ile Oluşturulması” başlıklı bildirileri ile yer aldı. Oturum, soru cevap kısmının ardından gelecek çalışmaların planlanması ile tamamlandı.

dilara

“Yabancılara Türkçe Öğretimi Oturumu”nda Fatih Samet BEKTAŞ, “İTÜRK” ve “Metin Seviyesi Belirleme”; Elif SAYAR ise “Sözcük Seviyeleri” başlıklı bidirileri ile katılımcılara seslendi. Bu oturum da soru cevap kısmının ardından gelecek çalışmaların planlanması ile sona erdi.


fatih


elif

“İşaret Dilleri Sözlüğü Oturumu”nda Prof. Dr. Gülşen ERYİĞİT, “Türk İşaret Dilinin Makine Okunur Temsili Tanıtımı”; Dilara TORUNOĞLU SELAMET ise “Türkçe İşaret Dili Sözlüklerinin Birleştirilmesi Çalışmaları” başlıklı bildirilerini sundu. Oturum, soru cevap kısmının ardından gelecek çalışmaların planlanması ile tamamlandı.

İki gün süren çalıştay, kapanış ve değerlendirmenin sonrasında geleceğe yönelik yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi ile tamamlandı.

Çalıştayın bitiminde, katılımcılara teşekkür belgesi ile Türkçe Sözlük ve Ortaokul Sözlüğü armağan edildi.

Bu etkinliğin kapsamı İstanbul Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme Grubu ve Türk Dil Kurumu arasında doğal dil işleme alanında bilgi paylaşımı yapmak ve Türk Dil Kurumunun ihtiyaçlarına yönelik olası teknolojik açılımları tartışmaktır.

Türk Dil Kurumu faaliyet alanlarına katkı sağlayabilecek araştırma çıktılarını tanıtmak; dil teknolojileri alanındaki son teknolojik gelişmeleri paylaşarak, katılımcıları bu alandaki güncel durumu anlamaya teşvik etmek; Türk Dil Kurumu ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında iş birliği ve ağ oluşturarak, dil teknolojileri üzerine projelerde ortak fırsatlar oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Bu yazı 26 Nisan 2024 tarihinde yayımlanmıştır.