31
May 2016
İTÜ DDİ Grubu Türkiye-İstanbul

İTÜ DDİ Grubu TURKLANG'ın İstanbul'da düzenlediği "Turkish Informatics Foundation Computer Science and Engineering Journal"'ın özel DDİ sayısına katıldı.


Resim2